HU1 chuyển lỗ sang lãi sau soát xét, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ

Tại BCTC bán niên 2021 của HU1, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
Theo BCTC soát xét nửa đầu năm 2021, CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HU1) có lãi ròng đạt gần 874 triệu đồng trong khi báo cáo tự lập lỗ hơn 2,8 tỷ đồng.
Nguyên nhân là do trong kỳ HU1 có trích khoản dự phòng phải thu lâu ngày với Công ty HUD1.02 với số tiền 4,7 tỷ đồng. Đây là Công ty con của HU1 nên trong BTC hợp nhất không được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
HU1 chuyen lo sang lai sau soat xet, kiem toan co y kien ngoai tru
 
Điểm đáng chú ý, tại BCTC bán niên 2021 của HU1, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về các khoản nợ phải thu và nợ phải trả.
Cụ thể, do hạn chế thông tin về khả năng thanh toán của các khoản nợ phải thu lâu ngày với giá trị hơn 69 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2021, kiểm toán không thể đánh giá được số phải trích lập dự phòng phải trích lập cho các khoản nợ phải thu.
Ngoài ra, do hạn chế thông tin về hiện trạng các khoản nợ phải trả lâu ngày với giá trị hơn 16 tỷ đồng, kiểm toán cũng không thể đánh giá được các điều chỉnh có liên quan đến các khoản nợ phải trả này.
Theo kiểm toán, Công ty con của HU1 là HUD1.02 đã dừng hoạt động, số liệu được sử dụng để lập BCTC hợp nhất là số liệu trên BCTC kết thúc ngày 31/12/2020 chưa được kiểm toán. Giá trị tổng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của HUD1.02 lần lượt là 99 tỷ đồng, 84 tỷ đổng và gần 15 tỷ đồng.
Theo giải trình của HU1, đến nay, tất cả các bản đối chiếu công nợ các khoản nợ phải thu, phải trả của HU1 đã được gửi đến các khách hàng phát sinh công nợ và đang tiến hành đối chiếu số liệu. HU1 sẽ thu hồi trong thời gian sớm nhất và tiếp tục cung cấp cho Công ty kiểm toán.
Về phía Công ty con HUD1.02, HU1 cho biết đơn vị này đã tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh và thị trường bất động sản trong thời gian qua nên khó khăn về nguồn việc làm, chỉ đang làm thanh quyết toán các công việc dở dang nên số liệu được sử dụng trên BCTC hợp nhất bán niên 2021 là số liệu chưa được soát xét.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN