HOT ước lỗ hơn 7 tỷ trong quý 4 do ảnh hưởng bão lũ cùng dịch bệnh

Tình hình kinh doanh càng gặp khó do bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung, Du lịch Dịch vụ Hội An dự kiến lỗ tiếp 7 tỷ đồng trong quý 4.

Tại cuộc họp vào ngày 11/11, HĐQT CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An (HOT) đã thông qua kết hoạch kinh doanh quý cuối cùng năm nay với doanh thu đạt 4,2 tỷ đồng đồng thời dự kiến mức lỗ trong hoạt động kinh doanh ở mức 7,15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HOT còn điều chỉnh tăng lỗ năm 2020 so với kế hoạch đã phê duyệt vào tháng 5 là 7,6 tỷ đồng do ảnh hưởng dịch Covid-19 bùng phát lần 2 và tình hình bão, lũ liên tiếp tại miền Trung.

Đồng thời, HĐQT cũng thống nhất lập Ban quản lý dự án để triển khai đầu tư nâng cấp khách sạn Hội An, chia dự án làm 3 gói thầu gồm xây lắp, nội thất và thiết bị vệ sinh.

HOT uoc lo hon 7 ty trong quy 4 do anh huong bao lu cung dich benh
 HOT tiếp tục bi quan trong quý 4/2020.

Doanh nghiệp dự tính nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn để tiến đến chuyển giao quản lý, vận hành theo thương hiệu Melia. Tổng mức đầu tư dự kiến 167 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2020, HOT ghi nhận doanh thu đạt 35 tỷ đồng, giảm 76% và lỗ 17,8 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 11 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh đi xuống, trong 9 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 19,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương tới 25,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền hoạt động đầu tư dương 35,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 11,2 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN