HoSE nhắc nhở AGM việc tạm hoãn trả cổ tức 2020

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty và các nhà đầu tư, HoSE nhắc nhở AGM nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.
Ngày 17/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) nhận được Nghị quyết của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, AGM) về việc thông qua việc tạm hoãn cổ tức năm 2020.
Cụ thể, Angimex đã quyết định tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020 - dự kiến với tỷ lệ 30% (nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4 đã thông qua) - để tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến lùi sang 6 tháng đầu năm 2022.
HoSE nhac nho AGM viec tam hoan tra co tuc 2020
 
Tuy nhiên theo HoSE, Angimex đã vi phạm quy định về việc chi trả cổ tức căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. ...”,
Do đó, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty và các nhà đầu tư, HoSE nhắc nhở Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.
Được biết, trước đó trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức ngày 29/4/2021, công ty thông qua kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%.
Trên thị trường, cổ phiếu AGM trong 4 phiên gần nhất 10-15/9 đã tăng trần liên tục, và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại khi trong phiên sáng 16/9 đã tiếp tục kịch trần tại mức giá 44.700 đồng/cp, tuy vậy kết phiên AGM lại nằm sàn sau thời gian tăng nóng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN