Hoàng Kim Tây Nguyên phân trần khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch

Do lỗi đường truyền, Hoàng Kim Tây Nguyên không thể công bố đúng thời hạn trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán (UBCK) và HNX,...
CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) có văn bản giải trình về việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.
Trước đó, ngày 5/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định chuyển cổ phiếu CTC sang diện hạn chế giao dịch, hiệu lực từ ngày 12/10. Nguyên nhân do Công ty chậm nộp BCTC bán niên 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn theo quy định.
Ngoài ra, cổ phiếu CTC còn trong diện bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm; tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm 2022.
Sau đó, Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, cụ thể là chậm nộp BCTC quý 3/2023. Do đó, ngày 29/11, HNX quyết định chuyển cổ phiếu CTC sang diện đình chỉ giao dịch.
Hoang Kim Tay Nguyen phan tran khi co phieu bi dinh chi giao dich
 CTC - Hoàng Kim Tây Nguyên.
Theo văn bản giải trình, CTC cho biết đã thực hiện công bố thông tin BCTC quý 3/2023 vào ngày 20/10/2023 nhưng do lỗi đường truyền, Công ty không thể công bố đúng thời hạn trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán (UBCK) và HNX. Qua ngày 21/10/2023, Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ thông tin.
Về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch, CTC trình bày ngày 29/11/2023, HĐQT Công ty đã có nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, theo đó ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ được triệu tập vào ngày 31/12/2023. Danh sách cổ đông tham dự sẽ được chốt vào ngày 19/12/2023.
Về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023. Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ ngày 02/11 về việc soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023; và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023. Ngày 01/12/2023, Công ty đã Công bố BCTC soát xét bán niên 2023.
Về vấn đề lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm 2022 của tổ chức kiểm toán, Công ty đang cho thanh lý tài sản để trả nợ ngân hàng nhằm giảm chi phí lãi vay, đồng thời tăng lợi nhuận khác từ việc bán tài sản để bù vào các khoản lỗ lũy kế từ các năm trước.
Song song đó, nâng cấp, sửa chữa Công viên Đồng Xanh, hệ thống nhà sách nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới.
Công ty kết luận đến ngày 1/12/2023, Công ty đã hoàn thành khắc phục các lỗi vi phạm về công bố thông tin và đề nghị cơ quan quản lý xem xét và có quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN