Hoa Sen đặt kế hoạch lãi hơn 1.500 tỷ đồng niên độ mới

Mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.500-2.500 tỷ đồng phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên liệu đầu vào.
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/3 tới đây. Theo tài liệu được công bố, HĐQT đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho NĐTC 2021-2022 trên cơ sở đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững.
Cụ thể, mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2 triệu tấn, doanh thu đạt 46.399 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 1.500-2.500 tỷ đồng phụ thuộc vào diễn biến giá nguyên liệu đầu vào.
Hoa Sen dat ke hoach lai hon 1.500 ty dong nien do moi
 
Ban lãnh đạo HSG nhận định thị trường ngành thép năm 2022 sẽ vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, khó lường. Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, xét ở góc độ nội tại, Tập đoàn đã có những bước cải thiện mạnh mẽ về tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án chi trả cổ tức NĐTC 2020-2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa 20%.
Một nội dung khác, cổ đông sẽ biểu quyết về chủ trương cơ cấu chuyển đổi 1 công ty TNHH MTV thuộc HSG thành CTCP Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng nhựa và thành lập mới 1 công ty là CTCP Phân phối Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối, bán lẻ và Hoa Sen Home.
Dự kiến khi 2 công ty trên đủ điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ vào các kỳ tiếp theo thông qua việc IPO và niêm yết 2 công ty này trên thị trường chứng khoán để trở thành công ty cổ phần đại chúng niêm yết vào thời điểm phù hợp.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN