Hoa Sen Group của đại gia Lê Phước Vũ báo lãi quý 1 giảm 77% so cùng kỳ

Lãi sau thuế của Hoa Sen chỉ còn 234 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ, đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 8 quý trở lại đây.
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 của niên độ tài chính 2022 với doanh thu thuần trong quý đạt 12.661 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm còn 1.430 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các chi phí đều gia tăng như chi phí bán hàng tăng thêm tới 279 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp thêm 99 tỷ.
Dù doanh thu tài chính ghi nhận mức 78 tỷ đồng, tăng so với con số 66 tỷ đồng của cùng kỳ nhưng chi phí tài chính chiếm đến 128 tỷ đồng, cũng tăng 8%.
Sau cùng, lãi sau thuế của Hoa Sen chỉ còn 234 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ, đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 8 quý trở lại đây.
Hoa Sen Group cua dai gia Le Phuoc Vu bao lai quy 1 giam 77% so cung ky
 Chủ tịch HSG Lê Phước Vũ.
Lũy kế 6 tháng đầu niên độ, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 48% lên gần 29.600 tỷ đồng, lợi nhuận gộp nhích 3% lên 3.553 tỷ.
Tuy nhiên, do các loại chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nóng nên lãi sau thuế của Hoa Sen chỉ còn 872 tỷ đồng, thấp hơn 48% so với nửa đầu niên độ trước.
Trong cả niên độ 2022, Hoa Sen đặt mục tiêu doanh thu gần 46.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 1.500 - 2.500 tỷ đồng. Sau 6 tháng, tập đoàn của Chủ tịch Lê Phước Vũ đã thực hiện gần 64% kế hoạch doanh thu và khoảng 35-58% mục tiêu lợi nhuận.
Tại ngày 31/3, hàng tồn kho của HSG chiếm 11.625 tỷ đồng, giảm gần 6% so đầu năm. Ở nguồn vốn, doanh nghiệp gia tăng vay nợ ngắn hạn lên 23% ở mức 6.721 tỷ đồng, ngược lại nợ vay dài hạn giảm còn 349 tỷ đồng từ mức 1.399 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN