Hoa Sen chốt thời gian để xin ý kiến mua 22 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa có thông báo về thời gian chốt quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Theo đó, ngày 9/3 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương công ty mua lại 22 triệu cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.
Doanh nghiệp dự kiến quỹ quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai chính thức tùy theo diễn biến của thị trường và trong khoảng thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất. Thời gian thực hiện quyền từ 20/3-5/4.
Trước đó ngày 29/1, HĐQT Hoa Sen đã thông qua chủ trương mua lại 22 triệu cổ phiếu HSG để làm cổ phiếu quỹ.
Hoa Sen chot thoi gian de xin y kien mua 22 trieu co phieu quy
 Ngày 9/3, Hoa Sen sẽ chốt quyền xin ý kiến cổ đông.
Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4, Điều 310, Nghị định 155/2020, công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật Chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 1/1/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng; các doanh nghiệp "không được mua lại cổ phiếu của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó".
Do đó, tại Nghị quyết công bố ngày 17/2, HĐQT Công ty tiếp tục thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ do công ty mua trước ngày 1/1/2021 để đáp ứng điều kiện mua cổ phiếu quỹ của chính mình và giảm vốn.
Gần đây, Hoa Sen vừa công bố thông tin cho biết doanh thu tháng 1/2021 ước đạt 3.108 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính khoảng 175 tỷ đồng.
Như vậy, lũy kế 4 tháng đầu niên độ (tháng 10/2020-1/2021), Hoa Sen ghi nhận doanh thu đạt 12.208 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 747 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, HĐQT HSG đặt mục tiêu niên độ tài chính 2020 - 2021 đạt sản lượng 1,8 triệu tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 20% và 30% so với thực hiện trong niên độ tài chính 2019 - 2020.
So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, Hoa Sen đã thực hiện 37% mục tiêu doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN