Hoá chất Đức Giang góp 300 tỷ đồng vào công ty tại Đắk Nông

Công ty do Hoá chất Đức Giang nắm 100% vốn và có trụ sở chính tại khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông.
HĐQT CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) vừa công bố Nghị quyết thông qua việc rót 300 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông.
Công ty do Hoá chất Đức Giang nắm 100% vốn và có trụ sở chính tại khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông.
Ngành nghề kinh doanh chính của Hóa chất Đức Giang – Đắk Nông cũng liên quan tới việc sản xuất hóa chất cơ bản; sản xuất phân bón và hợp chất nitơ; khai thác khoáng sản,...
Hoa chat Duc Giang gop 300 ty dong vao cong ty tai Dak Nong
 
Tính tới hết tháng 12/2021, Hoá chất Đức Giang có tổng cộng 6 công ty con và dự kiến nâng lên 7 sau khi lập thêm Hoá chất Đức Giang - Đắk Nông. Các công ty này tập trung ở Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá.
Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên dự kiến họp cuối tháng này, năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu 12.117 tỷ đồng doanh thu thuần, 3.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 26% và 39% so với năm 2021. Đây cũng là con số doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi thành lập của công ty. Cổ tức năm 2022 dự kiến là 30%.
Về kế hoạch trả cổ tức năm 2021, Hoá chất Đức Giang dự kiến trả cổ tức tổng tỷ lệ 127%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN