Hóa chất Đức Giang báo lãi kỷ lục quý 4 hơn 1.300 tỷ đồng

So với kế hoạch năm, Hóa chất Đức Giang thực hiện vượt 257% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu trong quý đạt 3.456 tỷ đồng, tăng 118%. Doanh nghiệp cho biết, sản lượt tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón đều tăng giúp doanh thu tăng.
Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp gấp 4,2 lần đạt 1.616 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 52%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73%.
Nhờ đó, khoản lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ trong quý 4 hơn 1.304 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm trước, đây mức lãi kỷ lục của DGC.
Hoa chat Duc Giang bao lai ky luc quy 4 hon 1.300 ty dong
 
Luỹ kế cả năm 2021, DGC ghi nhận 9.550 tỷ đồng doanh thu, tăng 53%; lãi ròng ở mức 2.389 tỷ đồng, tăng 164%. So với kế hoạch năm, Hóa chất Đức Giang thực hiện vượt 257% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.
Tại thời điểm cuối năm 2021, Đức Giang có 8.338 tỷ đồng tổng tài sản, tăng thêm 2.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gấp đôi lên 3.632 tỷ đồng. Khoản phải thu giảm, hàng tồn kho tăng mạnh từ 697 tỷ lên 1.208 tỷ đồng.
Tập đoàn giảm khoản nợ vay ngắn hạn từ 1.149 tỷ xuống 842 tỷ đồng, không vay dài hạn. Doanh nghiệp tích lũy được 2.923 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao hơn 71% so với vốn điều lệ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN