HHV ước tính doanh thu 9 tháng hơn 1.260 tỷ đồng

Ngày 1/11, CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 để trình cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 2.673,8 tỷ đồng lên 4.159 tỷ đồng.
Theo đó, HHV sẽ trình phương án thông qua việc phát hành 148,54 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện hiện quyền 9:5 (sở hữu cứ 9 cổ phiếu được quyền mua 5 cổ phiếu mới).
Giá phát hành sẽ được đại hội uỷ quyền cho HĐQT quyết định căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường. Giá trị sổ sách của HHV tại ngày 30/6 trên báo cáo hợp nhất là 11.553 đồng/cp. Giá trị giao dịch bình quân từ ngày 24/8 - 22/9 là 21.010 đồng/cp.
Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, HHV tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cung cấp dịch vụ khép kín với 4 hoạt động gồm đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành các công trình giao thông, đầu tư bất động sản và dịch vụ gắn với đường cao tốc.
HHV uoc tinh doanh thu 9 thang hon 1.260 ty dong
 HHV sắp tăng vốn lên 4.159 tỷ đồng.
Kế hoạch từ đây đến 2025, HHV sẽ thực hiện các dự án với tổng mức đầu tư 78.033 tỷ đồng. HHV đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, doanh thu mục tiêu đạt 10.000 tỷ và lợi nhuận khoảng 3.000 tỷ đồng.
Ngoài ra ĐHĐCĐ bất thường tới sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới. Trước đó, ngày 30/9, Thành viên HĐQT là Nguyễn Thanh Trang đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
Bên cạnh đó, HHV cũng đưa ra ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng năm với doanh thu đạt hơn 1.262 tỷ đồng, thực hiện 98% kế hoạch năm.
Trước đó công ty đã ghi nhận doanh thu 6 tháng là 793 tỷ đồng. Như vậy tính riêng trong quý 3, doanh thu của HHV đạt khoảng 499 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN