HBC phát hành 3,25 triệu cổ phiếu ESOP với giá chỉ 10.000 đồng/cp

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 61% so với thị giá cổ phiếu HBC hiện tại là 25.550 đồng/cp.
CTCP Tập đoàn Xây dưng Hoà Bình (HBC) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 3,25 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Theo đó, tỷ lệ phát hành dự kiến tương ứng 1,34% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 61% so với thị giá cổ phiếu HBC hiện tại là 25.550 đồng/cp. Tổng số tiền 32,5 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
HBC phat hanh 3,25 trieu co phieu ESOP voi gia chi 10.000 dong/cp
 
Thời gian phát hành ESOP dự kiến trong tháng 12 này hoặc tháng 1 năm sau, trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo.
Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bên cạnh việc phát hành ESOP, HBC còn dự kiến phát hành 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên đang làm việc cho công ty, với 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá.
Quyền mua có hiệu lực ba năm kể từ 1/1/2021 với điều kiện nhân viên đã làm việc tại HBC liên tục trong ba năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN