Hải An (HAH) sẽ trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 50% vào tháng 5

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu vào ngày 26/4 tới đây. 
Theo đó, HAH sẽ phát hành hơn 19,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 40%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 195,1 tỷ đồng.
Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
Đồng thời, Công ty cũng sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 16/5.
Về kế hoạch cổ tức năm 2022, cổ đông HAH đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.
Hai An (HAH) se tra co tuc nam 2021 ty le 50% vao thang 5
 
Ngoài ra, công ty cũng dự kiến tiếp tục thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 3%, tương đương số lượng hơn 2 triệu đơn vị, giá phát hành bằng mệnh giá. Phương án này dự kiến thực hiện sau khi HAH phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Bên cạnh đó, Công ty dự kiến tổng sản lượng khai thác năm 2022 là 948.000 TEU. Trong đó khai thác cảng là 411.000 TEU; khai thác tàu là 395.000 TEU; sản lượng Depot là 142.000 TEU. Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đề ra lần lượt là gần 2.388 tỷ đồng và 550 tỷ đồng, tăng 19% và 23% so với năm trước.
HAH cũng lên kế hoạch thành lập và khai thác kinh doanh của Công ty liên doanh vận tải container ZIM - Hải An (vốn điều lệ là 2 triệu USD). Sau khi được phép thành lập, Công ty này sẽ mở 2 tuyến vận tải container (tuyến Việt Nam - Đông Nam Á và tuyến Việt Nam - Trung Quốc).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN