HAGL lãi 24 tỷ đồng trong quý 3, giảm đáng kể nợ vay

Nhờ hoàn nhập dự phòng cho phí quản lý, HAGL báo lãi ròng 24 tỷ đồng trong quý 3/2021, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 187 tỷ đồng. 
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu đạt 554 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.
Theo thuyết minh, doanh thu bán trái cây tiếp tục giảm mạnh phân nửa xuống còn 220 tỷ đồng. Doanh thu bán heo đạt gần 183 tỷ đồng và gần 27 tỷ đồng doanh thu bán bò thịt.
Giá vốn hàng bán chiếm 378 tỷ đồng, lãi gộp đạt mức gần 177 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 56 tỷ đồng hồi quý 3/2020.
Doanh thu tài chính trong kỳ giảm nhẹ do không còn phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đột biến như cùng kỳ năm trước, trong khi lãi cho vay các công ty khác tăng lên hơn 131 tỷ đồng.
HAGL lai 24 ty dong trong quy 3, giam dang ke no vay
 Chủ tịch HAGL - Ông Đoàn Nguyên Đức.
Trong khi đó, chi phí tài chính cũng đột biến hơn gấp đôi lên 691 tỷ đồng, đà tăng chủ yếu do phát sinh khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư dài hạn khác với hơn 486 tỷ đồng.
Đáng kể, Công ty có tiến hành hoàn nhập 457 tỷ đồng ghi nhận tại chi phí quản lý. 
Nhờ đó, HAGL báo lãi ròng 24 tỷ đồng trong quý 3/2021, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 187 tỷ đồng. 
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu 1.386 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ. Nhờ có lãi trong 2 quý gần đây nên HAGL ghi nhận lãi ròng gần 42 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ đến 1.343 tỷ đồng.
Hiện tại HAGL chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên do dịch bệnh, Công ty đưa kế hoạch dự kiến cho doanh thu thuần ở mức 2.055 tỷ đồng và có lãi trở lại với 104 tỷ đồng sau thuế. Như vậy, Công ty cơ bản đã thực hiện được 40% kế hoạch lợi nhuận. 
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản vào mức 18.399 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn gần 5.483 tỷ đồng. Công ty hiện đang có khoản phải thu hơn 2.100 tỷ đồng (ngắn và dài hạn) với HAGL Agrico.
Tổng nợ phải trả cũng giảm phân nửa về còn 13.435 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn 1.529 tỷ đồng, giảm so với mức 8.772 tỷ đầu kỳ và dư nợ dài hạn 6.792 tỷ đồng, giảm so với mức đầu kỳ 9.331 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN