HAGL 'quay xe' trở lại phương án phát hành 162 triệu cổ phiếu

Sau 3 ngày dừng phương án phát hành cổ phiếu thì HĐQT HAGL đổi ý và quay trở lại kế hoạch ban đầu.
Ngày 26/9, THĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã thông qua Nghị quyết tiếp tục triển khai phương án chào bán gần 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng/cp, số tiền dự kiến huy động về gần 1.700 tỷ đồng.
Lượng cổ phiếu này sẽ được chào bán trong năm 2022, và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Danh sách nhà đầu tư tham gia giữ nguyên (2 tổ chức, 7 cá nhân trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAG).

Thay đổi lần này liên quan đến phương án sử dụng vốn. Trong đó, HAG ưu tiên chi thêm tiền với gần 800 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Chi 400 tỷ cho công ty Gia súc Lơ Pang để đầu tư dự án trồng cây tại Gia Lai và 500 tỷ đồng để trả nợ gốc khoản trái phiếu trước hạn HAGLBOND16.26.

HAGL 'quay xe' tro lai phuong an phat hanh 162 trieu co phieu
 Ông Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức.
Trước đó, vào ngày 23/9, HĐQT công ty quyết định tạm dừng hồ sơ đăng ký phương án phát hành riêng lẻ đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022, nhằm cân đối tính toán lại phương án sử dụng vốn phù hợp với thời điểm hiện tại. Như vậy chỉ sau 3 ngày, HAGL đã thay đổi hoàn toàn với quyết định trước đó.
Ở một diễn biến khác, vào ngày 22/9, công ty này cũng đã thông qua việc trả một phần nợ gốc trái phiếu phát hành cuối năm 2016, với giá trị 605 tỷ đồng.
Thời gian chi trả dự kiến trong 10 ngày kể từ khi công bố. Nguồn thực hiện sẽ lấy từ tiền thu nợ từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN