HAGL giảm nợ vay tài chính gần 9.400 tỷ đồng khi 'buông' HAGL Agrico

Nhờ khoản thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 179 tỷ nên HAGL chỉ còn lỗ ròng 58 tỷ đồng trong quý 1.
Quý 1/2021, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 266 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu trái cây giảm sau khi không còn hợp nhất với HAGL Agrico (HNG). Lợi nhuận gộp ghi nhận 52 tỷ đồng, giảm 82%.
HAGL giam no vay tai chinh gan 9.400 ty dong khi 'buong' HAGL Agrico
 Chi tiết doanh thu của HAG.
Đáng kể, doanh thu tài chính tăng mạnh 122% lên 349 tỷ đồng do ghi nhận khoản lãi thanh lý đầu tư của HAGL Agrico. Việc HAGL Agrico không còn hợp nhất trên báo cáo tài chính giúp chi phí lãi vay của HAGL giảm tới 25%.
Trái lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 3,6 lần lên 367 tỷ do thực hiện trích lập dự phòng liên quan đến suy giảm lợi thế thương mại của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
Bên cạnh đó, HAGL còn ghi nhận khoản lỗ khác do đánh giá lại một số tài sản không hiệu quả khiến HAGL báo lỗ trước thuế trong quý 1 đến 248 tỷ đồng.
Nhờ khoản thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 179 tỷ nên HAGL chỉ còn lỗ ròng 58 tỷ đồng. Như vậy khoản lỗ luỹ kế tính tới ngày 31/3 đã tăng lên 7.474 tỷ đồng.
HAGL giam no vay tai chinh gan 9.400 ty dong khi 'buong' HAGL Agrico-Hinh-2
HAG của Bầu Đức giảm mạnh vay nợ khi thoát khỏi HNG.
Theo thuyết minh thì trong kỳ HAGL được hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư vào công ty liên kết, công ty con và chi phí lãi vay vốn hoá ở cấp độ hợp nhất giúp tập đoàn ghi nhận khoản hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 179 tỷ.
Tổng tài sản của HAGL cuối quý 1 là 18.416 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm sau khi không còn hợp nhất với HAGL Agrico. Song song đó là tổng nợ đi vay ngắn và dài hạn giảm tới 9.393 tỷ so với đầu năm còn 8.710 tỷ đồng.
Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu cuối kỳ là gần 7.210 tỷ, còn lại chủ yếu là từ các ngân hàng và một phần từ tổ chức, cá nhân. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN