HAGL bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục do khoản lỗ luỹ kế gần 4.500 tỷ đồng

Kiểm toán viên nhận định báo cáo cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) mới công bố Báo cáo kiểm toán năm 2021 với doanh thu giảm 34% so với cùng kỳ về 2.097 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 127 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2.383 tỷ đồng.
Như vậy, trong năm công ty đã chuyển từ lỗ qua lại nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện, công ty tiết giảm các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp.
Tại báo cáo tài chính kiểm toán của HAGL, kiểm toán viên nhấn mạnh về khoản lỗ luỹ kế hơn 4.467 tỷ đồng của công ty này. Theo kiểm toán, điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 của báo cáo cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.
HAGL bi nghi ngo ve kha nang hoat dong lien tuc do khoan lo luy ke gan 4.500 ty dong
 
Giải trình về ý kiến này, HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.
Ngoài ra, công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan.
Theo đó, HAGL nhấn mạnh có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.
Cũng tại báo cáo tài chính kiểm toán, HAGL tiết lộ về kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu kỳ vọng đạt 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.120 tỷ đồng.
So với kết quả đạt được trong năm 2021, HAGL dự kiến lợi nhuận sẽ tăng gấp 8,8 lần.
Công ty này cũng cho biết sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn chủ sở hữu đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo.
Theo HAGL, giải pháp này sẽ giúp tăng hệ số an toàn tài chính, đầu tư gia tăng tài sản sinh lời, qua đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm rủi ro.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN