HAGL Agrico lỗ thêm 557 tỷ đồng trong quý 2

Theo giải trình của HNG, nguyên nhân lỗ là do tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào dẫn đến sản lượng thu hoạch giảm 13% so cùng kỳ.
 
Trong quý 2, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) ghi nhận doanh thu thuần chỉ gần 148 tỷ đồng, giảm 41%, giá vốn chiếm 284 tỷ đồng nên Công ty lỗ gộp gần 136 tỷ đồng.
Thêm vào đó, chi phí tài chính cao gấp 2,7 lần cùng kỳ, lên gần 377 tỷ đồng, khiến HNG báo lỗ ròng hơn 557 tỷ đồng, tăng lỗ thêm hơn 428 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Luỹ kế doanh 6 tháng, doanh thu của HNG đạt gần 361 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ. Công ty lỗ ròng gần 670 tỷ đồng, tăng lỗ thêm gần 548 tỷ đồng. Tính đến 30/6, lỗ lũy kế của HNG tăng lên gần 4.097 tỷ đồng.
HAGL Agrico lo them 557 ty dong trong quy 2
HAGL Agrico báo lỗ trong quý 2/2022. 
Theo giải trình của HNG, nguyên nhân lỗ là do tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào dẫn đến sản lượng thu hoạch giảm 13% so cùng kỳ.
Mặt khác, giá mua phân bón tăng 150%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 50% so với năm 2021.
Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt container lạnh đã được khắc phục nhưng chi phí vận chuyển vẫn tăng cao so với năm 2021. Cụ thể, chi phí vận chuyển đường bộ tăng 42% (từ 19 triệu đồng/cont - 27 triệu đồng/cont) và chi phí vận chuyển đường biển tăng 212% (từ 785 USD/cont - 2,450 USD/cont) so với quý 2/2021.
Ngoài ra, tại ngày 30/6/2022, tỷ giá đồng LAK tại Lào so với USD mất giá 28% và so với VNĐ mất giá 33% so với quý 1/2022. Vì vậy, căn cứ điều 69 Thông ty 200 về chênh lệch tỷ giá hối đoái và chuẩn mực kế toán số 25 về báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty hạch toán ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá 329 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của HNG đạt gần 11.319 tỷ đồng, giảm hơn 2.698 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả là 14.655 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn.
Trong đó, HNG còn dư nợ vay tại THAGRICO hơn 1.072 tỷ đồng, tăng thêm gần 574 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, Công ty còn nợ dài hạn tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) gần 2.084 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN