HAG báo lãi 120 tỷ đồng, kế hoạch năm 2022 lên tới 1.120 tỷ đồng

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần 2.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng.
HAGL cho biết, đến cuối năm 2021, tổng diện tích trồng cây ăn trái vào khoảng 10.000 ha. Trong đó diện tích chuối đã trồng là 5.000 ha (gồm 2.500 ha tại Việt Nam, 1.500 ha tại Lào và 1.000 ha tại Campuchia) và các loại cây khác như mít, bơ, sầu riêng, xoài...
Về ngành chăn nuôi heo, công ty đã xây dựng được 7 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm.
HAG bao lai 120 ty dong, ke hoach nam 2022 len toi 1.120 ty dong
 
Với kết quả đó, HAGL lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2022 đạt 4.820 tỷ đồng và lợi nhận sau thuế 1.120 tỷ đồng. 
HAGL phấn đấu năm 2022 giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỷ đồng. Đẩy mạnh triển khai chiến lược kinh doanh tập trung vào hai ngành hàng chủ yếu là chuối và chăn nuôi heo.
Trong năm nay công ty sẽ đầu tư trồng em 2.000 ha chuối, nâng tổng diện tích chuối lên thành 7.000 ha. Ngành chăn nuôi heo thì xây thêm 9 cụm chuồng trại nuôi heo nái và heo thịt (trong đó 2 cụm chuồng trại tại Lào và 2 cụm tại Campuchia), nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 cụm với công suất hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN