Hacisco bị phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội Quyết định xử vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Hacisco (HAS) số tiền xử phạt và truy thu hơn 2 tỷ đồng.
Hacisco có hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ sách kế toán hóa đơn chứng từ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Đồng thời, Công ty khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.
Hacisco bi phat va truy thu hon 2 ty dong tien thue
 Hacisco bị phạt và truy thu thuế hơn 2 tỷ.
Với những sai phạm trên, Cục Thuế TP. Hà Nội Quyết định phạt 276,09 triệu đồng do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; phạt 6,5 triệu đồng do hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; và phạt 100 triệu đồng do có hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.
Ngoài ra, Công ty còn phải nộp đủ số tiền thuế GTGT còn thiếu là 432,88 triệu đồng (năm 2018 là 87,3 triệu đồng, năm 2019 là 47,1 triệu đồng, năm 2020 là 72,2 triệu đồng, và năm 2021 là 226,3 triệu đồng).
Nộp đủ số tiền thuế TNDN còn thiếu là 947,57 triệu đồng và tiền chậm nộp là 294,1 triệu đồng.
Tổng số tiền phạt, truy thu thuế là gần 2,06 tỷ đồng.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN