GVR lên kế hoạch lãi giảm 12%, cổ tức hạ về còn 4%

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) công bố kế hoạch năm 2021 với lợi nhuận giảm 12%, riêng lãi công ty mẹ giảm 14%.
Theo đó, GVR công bố kế hoạch năm 2021 với doanh thu dự kiến là 27.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và giảm 12% so với thực hiện năm 2020.
Chỉ tiêu riêng công ty mẹ – Tập đoàn về doanh thu và thu nhập khác là 4.610 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,5% và giảm gần 14% so với năm 2020.
Lũy kế năm 2020, GVR ghi nhận doanh thu đạt 21.171 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.230 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 36% so với thực hiện trong năm 2019. So với kế hoạch, GVR vượt 22% kế hoạch lợi nhuận.
GVR len ke hoach lai giam 12%, co tuc ha ve con 4%
 
Theo kế hoạch đã được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước và ĐHĐCĐ thông qua, tỷ lệ cổ tức cho năm 2020 là 6%. Tập đoàn cho biết kết quả kinh doanh năm nay có thể thực hiện được chỉ tiêu này nhưng sẽ không có nguồn vốn tích lũy cho các dự án đang đầu tư dở dang.
Do vậy, Tập đoàn kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giảm tỷ lệ cổ tức còn khoảng 4%, phần còn lại sẽ nộp vào quỹ đầu tư phát triển.
Ngày 26/2 tới đây, GVR sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 27/1.
Trên thị trường, hiện tại, cổ phiếu GVR đang giao dịch ở mốc 26.000 đồng/cp, tăng trở lại sau nhiều phiên giảm điểm cùng thị trường.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN