GVR báo lãi quý 4 tăng mạnh 90% đạt 3.197 tỷ đồng

Ghi nhận doanh thu tài chính gấp 5 lần nhờ bán cổ phiếu SIP và chuyển nhượng một công ty, GVR báo lãi kỷ lục trong quý 4/2020.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) báo cáo doanh thu thuần quý 4 đạt 9.054 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Đóng góp chính vào mức tăng là khoản doanh thu thuần từ sản xuất và kinh doanh mủ cao su, tăng hơn 1.167 tỷ đồng.
Đáng kể, GVR đã ghi nhận khoản doanh thu từ hoạt động tài chính gần 1.635 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ. Vào tháng 12/2020, GVR bán thành công 9,34 triệu cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG, khoản lãi từ việc thoái vốn này khoảng 1.373 tỷ đồng. Song song, GVR đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư.
Bên cạnh đó, Công ty còn ghi nhận hơn 959 tỷ đồng tiền bồi thường, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Khoản thu nhập từ cây cao su thanh lý, cây gẫy đổ giảm 90% còn 50 tỷ đồng.
GVR bao lai quy 4 tang manh 90% dat 3.197 ty dong
 
Nhờ đó, GVR báo lãi quý 4 tăng đến 90% lên 3.197 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 2.668 tỷ đồng, tăng 82%. Đây cũng là quý ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay.
Lũy kế năm 2020, GVR ghi nhận doanh thu đạt 21.171 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.230 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 36% so với thực hiện trong năm 2019. So với kế hoạch, GVR vượt 22% kế hoạch lợi nhuận.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của GVR xấp xỉ 28.473 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ đi vay tăng 2% lên hơn 12.125 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay dài hạn.
Tổng tài sản của GVR tính đến hết năm 2020 hơn 79.645 tỷ đồng, tăng 1.128 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Trong đó, công ty nắm giữ hơn 15.993 tỷ đồng tiền và tiền gửi có kỳ hạn, tăng 17% và chiếm 1/5 tổng tài sản.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN