Giống cây trồng Việt Nam chốt quyền trả cổ tức 40%

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 1/2021 vào ngày 23/7 tới đây.
Theo đó, doanh nghiêp này sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Như vậy, với gần 17,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành Giống cây trồng Việt Nam sẽ phải chi tương ứng 70,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/8 năm nay.
Tại ĐHCĐ thường niên 2022, Giống cây trồng Việt Nam đã thông qua việc nâng mức chia cổ tức lên 70% bằng tiền mặt, trong khi kế hoạch đưa ra trước đó là 30-40%.
Như vậy, sau khi tạm ứng cổ tức 40% bằng tiền như thông báo vừa đưa ra, mức cổ tức còn lại năm 2021 mà NSC còn phải trả thêm là 30% bằng tiền mặt cho cổ đông.
Giong cay trong Viet Nam chot quyen tra co tuc 40%
 
Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.150 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 300 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30-40%.
Mục tiêu chiến lược đến năm 2026 là duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 15-20%/năm, doanh thu dự kiến 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 450-500 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN