Gemadept dự tính 2021 lãi thấp nhất 630 tỷ đồng, chia cổ tức 12%

Trong năm 2021, CTCP Gemadept (GMD) tiếp tục đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản.
Trong đó, kịch bản lạc quan, doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 700 tỷ đồng, tăng 7% và 37% so năm 2020.
Với kịch bản trung bình, doanh thu hợp nhất là 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 630 tỷ đồng, tăng 4% và 23%. 
Về kế hoạch cổ tức, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.
Gemadept du tinh 2021 lai thap nhat 630 ty dong, chia co tuc 12%
 Nguồn: Gemadept.

Trong quý 1 vừa qua, Gemadept ghi nhận doanh thu đạt 688 tỷ đồng, tăng 14% . Trong đó, doanh thu hoạt động khai thác cảng chiếm 85% tổng doanh thu, còn lại đến từ hoạt động logistics và cho thuê văn phòng.

Đáng chú ý, GMD còn ghi nhận hơn 14 tỷ đồng lợi nhuận khác, gấp 5 lần cùng kỳ nhờ lãi thanh lý tài sản cố định tăng đột biến và phân bổ doanh thu chưa thực hiện.

Trong đó, phân bổ đánh giá quyền sử dụng đất khi góp vốn vào Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link phát sinh từ năm 2008 là 284 tỷ đồng với thời gian khấu hao là 48 năm và 10 tháng, phân bổ giá trị tài sản góp vốn vào Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holding với thời gian 10 năm...

Nhờ đó, doanh nghiệp logistics này ghi nhận lãi ròng hơn 147 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ

Trong năm 2021, Gemadept sẽ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm nhằm mở rộng quy mô và tạo tiền đề cho các kế hoạch tăng trưởng dài hạn giai đoạn 2021-2025.
Tại Dự án Cảng nước sâu Gemalink – giai đoạn 2 với diện tích 39 ha, tổng vốn đầu tư 190 triệu USD, công suất 900.000 Teus/năm dự kiến sẽ triển khai trong quý 4/2021, mục tiêu đưa vào khai thác từ năm 2023.
Tại Dự án cảng Nam Đình Vũ – Giai đoạn 2 với diện tích 20 ha, tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, công suất 500.000 Teus/năm, thời gian triển khai dự kiến quý 3/2021, mục tiêu đưa vào khai thác từ năm 2023.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN