Gánh nặng chi phí, Tập đoàn Lộc Trời báo lỗ kỷ lục quý 2/2022

Theo thuyết minh, chi phí tài chính tăng cao do lỗ chênh lệch tỷ giá lớn trong chi phí bán hàng tăng do chi phí vận chuyển và xuất khẩu tăng.
 
Tập đoàn Lộc Trời (LTG ) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu tăng 30% lên 3.547 tỷ đồng. Do giá vốn tăng mạnh nên lãi gộp chỉ tăng 6% đạt 372 tỷ đồng.
Các chi phí đều gia tăng mạnh như chi phí tài chính gấp đôi lên 116 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 31% lên 239 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 17% lên 88 tỷ đồng.
Theo thuyết minh, chi phí tài chính tăng cao do lỗ chênh lệch tỷ giá lớn trong chi phí bán hàng tăng do chi phí vận chuyển và xuất khẩu tăng.
Điều này đã khiến Tập đoàn Lộc Trời báo lỗ 46 tỷ đồng quý 2, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 47 tỷ đồng, đây là con số lỗ kỷ lục của doanh nghiệp này. 
Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 15% lên 5.893 tỷ đồng, lãi ròng giảm 40% xuống 138 tỷ đồng.
Ganh nang chi phi, Tap doan Loc Troi bao lo ky luc quy 2/2022
 LTG lỗ quý 2 do chi phí quá lớn.
Tại thời điểm cuối quý 2, Lộc Trời giảm mạnh khoản tiền và tương đương tiền từ 1.799 tỷ đồng xuống 766 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 134 tỷ đồng xuống 35,3 tỷ đồng.
Song, khoản phải thu ngắn hạn hơn gấp đôi lên 3.307 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong phải thu ngắn hạn khách hàng từ 887 tỷ đồng lên 2.379 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng từ 2.368 tỷ đồng lên 2.874 tỷ đồng.
Công ty tăng vay nợ ngắn hạn từ 3.579 tỷ đồng lên 4.600 tỷ đồng, vay nợ dài hạn duy trì ở mức 58 tỷ đồng. Tổng nợ vay tăng thêm hơn 1.030 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN