Gạch Đồng Tâm báo lãi niên độ 2021-2022 hơn 108 tỷ đồng dù lỗ từ hoạt động khác

Dù ghi nhận lỗ từ hoạt động khác gần 17 tỷ đồng (cao hơn mức lỗ 4 tỷ của năm trước), nhưng Đồng Tâm vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 108 tỷ đồng, tăng 30% so năm trước.
Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2021-2022 của CTCP Đồng Tâm ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 2,5% lên mức 1.938 tỷ đồng.
Tuy nhiên do giá vốn tăng khi chiếm 1.360 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp về còn 577 tỷ đồng, giảm hơn 6% so năm trước. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên giảm về mức 29,77%, thấp hơn con số 32,5% của cùng kỳ.
Tuy nhiên, nhờ cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý nên lợi nhuận thuần của Đồng Tâm tăng 32% lên mức 157 tỷ đồng.
Dù ghi nhận lỗ từ hoạt động khác gần 17 tỷ đồng (cao hơn mức lỗ 4 tỷ của năm trước), nhưng Đồng Tâm vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 108 tỷ đồng, tăng 30% so năm trước.
Gach Dong Tam bao lai nien do 2021-2022 hon 108 ty dong du lo tu hoat dong khac
 
Theo kế hoạch năm 2021, Đồng Tâm đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. Như vậy, trong niên độ qua, Đồng Tâm chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng lại vượt kế hoạch lợi nhuận. 
Tại thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của Đồng Tâm tăng 361 tỷ lên 6.947 tỷ đồng. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 2.028 tỷ đồng, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ ở mức 473 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 1.524 tỷ đồng, đầu tư vào liên doanh liên kết 566 tỷ đồng.
Hiện Đồng Tâm đang vay nợ tài chính ngắn và dài hạn tới 2.110 tỷ đồng.  
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN