Full Power có lãi 2 tỷ đồng trong năm 2019 sau hơn 10 năm thua lỗ

Khoản lãi 16 tỷ đồng trong quý 4 giúp cho Full Power thoát lỗ trong cả năm 2019, là dấu mốc thoát lỗ sau hơn 10 năm ròng rã.
 

CTCP Full Power (FPC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2019 với doanh thu thuần tăng đến 76% so cùng kỳ lên mức 13,7 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ chiếm hơn 9 tỷ đồng nên Công ty có lãi gộp gần 4,6 tỷ đồng, gấp đến 17 lần so với con số cùng kỳ.

Doanh thu tài chính của Full Power thu về không đáng kể, chi phí tài chính chỉ còn hơn 1 tỷ đồng, giảm đến 70% so cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 17% về mức 1,3 tỷ đồng.

Nhờ đó, Công ty báo lãi trong quý 4/2019 đến tận 16 tỷ đồng. Với kết quả khá khởi sắc này giúp Full Power ghi nhận lãi hơn 2 tỷ đồng trong cả năm 2019.

Như vậy, sau hơn 10 năm chìm trong thua lỗ, Full Power đã có khoản lãi đầu tiên. Lỗ luỹ kế tại ngày cuối năm 2019 của Công ty giảm về 1.171 tỷ đồng.

Full Power co lai 2 ty dong trong nam 2019 sau hon 10 nam thua lo
 Full Power báo khoản lãi đầu tiên sau 10 năm.

Cũng tại ngày cuối năm 2019, tài sản của Full Power ghi nhận giảm đến 17% so với đầu năm khi chỉ còn hơn 29 tỷ đồng, chủ yếu là giảm tài sản dài hạn.

Công ty đang có khoản nợ xấu khoảng 269 tỷ đồng và gần như không thu hồi được. Khoản nợ xấu này hầu hết đến từ các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa thanh toán, các khoản thu về lãi trả chậm,…

Đáng chú ý, Full Power có tài sản dở dang dài hạn lên đến 111 tỷ đồng và được Công ty trích lập dự phòng toàn bộ (các công trình đã ngưng thi công do các dự án không tiếp tục thực hiện).

Nợ phải trả ghi nhận gần 313 tỷ đồng, chiếm đến 302 tỷ đồng là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn hơn 106 tỷ đồng, vay nợ thuê tài chính dài hạn 10 tỷ đồng.

Được biết, khoản vay ngắn hạn là vay từ ông Lin Chen Hai, khoản này được bảo đảm bằng việc cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Quận 9, TPHCM, quyền sử dụng thửa đất này do Full Power và CTCP TMXD Phý Mỹ cùng hợp tác kinh doanh.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN