FTM lỗ thêm 223 tỷ đồng năm 2021, nguy cơ huỷ niêm yết cận kề?

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex, FTM) tiếp tục ghi lỗ 223 tỷ đồng trong năm 2021, nâng lỗ luỹ kế lên gần 420 tỷ đồng.
 
Quý 4/2021, FTM ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 77 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 6 tỷ đồng.
Trong kỳ, FTM có 741 triệu đồng doanh thu tài chính, tuy nhiên chi phí lãi vay lên tới hơn 23 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt đạt 2 tỷ đồng và 5 tỷ đồng, chi phí khác lên tới hơn 67 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản chi phí, FTM lỗ trong quý 4 gần 92 tỷ đồng, đây cũng là mức lỗ kỷ lục của doanh nghiệp ngành sợi này đồng thời đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp kết quả kinh doanh chìm trong thua lỗ.
Lũy kế năm 2021, doanh thu của FTM đạt gần 232 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với thực hiện trong năm 2020. Chi phí quá lớn khiến FTM lỗ sau thuế hơn 223 tỷ đồng cả năm. Qua đó, tổng lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2021 nâng lên gần 420 tỷ đồng.
FTM lo them 223 ty dong nam 2021, nguy co huy niem yet can ke?
 
Căn cứ trên kết quả này, cộng thêm việc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và 2020, FTM đã báo lỗ sau thuế lần lượt là 93,75 tỷ đồng và hơn 200 tỷ đồng, FTM sẽ đối mặt với án hủy niêm yết bắt buộc do lỗ 3 năm liên tục.
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của FTM ghi nhận gần 1.381 tỷ đồng, giảm 11% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 793 tỷ đồng, tăng 15%.
Trong đó, 3 khoản phải thu lớn của FTM ghi nhận tại CTCP Tân An, Đầu tư và phát triển Phú Việt, Xây dựng thương mại Dịch Vụ Phú Hoàng Phát. Hàng tồn kho cũng tăng 10%, lên gần 64 tỷ đồng do tăng thành phẩm.
Dư nợ vay ngắn hạn tăng 5% so với đầu năm, lên gần 634 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn cũng tăng nhẹ, giá trị hơn 189 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN