FPT Retail lên kế hoạch lãi tăng vọt 320% lên 120 tỷ đồng

FPT Retail đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 120 tỷ đồng, tăng hơn 320% so với năm trước.
Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, CTCP FPT Retail (HoSE: FRT) đặt kế hoạch doanh thu 16.400 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 120 tỷ đồng, tăng hơn 320% so với năm trước. Cổ tức dự kiến là 5%.
FPT Retail len ke hoach lai tang vot 320% len 120 ty dong-Hinh-2
 
Theo FPT Retail, công ty nhìn nhận 2021 là năm vực dậy và bùng nổ để phát triển thành chuỗi bán lẻ đa ngành hàng đầu Việt Nam. Do đó, công ty chú trọng tăng doanh số bằng việc đưa các loại hình kinh doanh mới như triển khai dịch vụ sim đồng thương hiệu, mở thêm 68 trung tâm Laptop cũng như đẩy mạnh các sản phẩm mới đồng hồ, surface…
Đối với mảng dược phẩm, FPT Retail xem đây là thị trường tiềm năng và công ty kỳ vọng chiếm 30% thị phần bán lẻ dược phẩm qua nhà thuốc trong 2 năm tới, mảng dược đóng góp 25% tổng doanh thu với khoảng 5.000 tỷ đồng.
FPT Retail len ke hoach lai tang vot 320% len 120 ty dong-Hinh-3
 
Với chuỗi nhà thuốc Long Châu, với doanh thu năm 2020 tăng trưởng 133%, công ty sẽ mở rộng chuỗi này từ 200 lên 350 cửa hàng trong năm 2021 và tăng độ phủ trên toàn quốc. Công ty cũng đồng thời xây dựng mảng hậu cần logistics, tăng số lượng nhà thuốc đi đôi với phát triển đội ngũ nhân sự.
Nói về tình hình kinh doanh năm 2020, FPT Retail ghi nhận doanh thu đạt 14.667 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,8% và 95% so với năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch và đẩy mạnh đầu tư cho chuỗi Long Châu.
Do đó, HĐQT đề xuất phương án không chia cổ tức cho năm 2020. Đồng thời, công ty tiếp tục chính sách không có thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2020 và cả năm 2021.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN