Fortex lỗ sâu 49 tỷ đồng trong quý 3/2020

Tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Fortex lại có thêm quý lỗ.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex, FTM) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu chưa tới 5 tỷ đồng, giảm sâu 99% so với doanh thu hơn 360 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ.

Trong khi đó, giá vốn chiếm đến 6,4 tỷ đồng nên Fortex đã lỗ gộp hơn 1,4 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chi phí tài chính trong quý gần 22 tỷ đồng, chủ yếu là chi trả lãi vay.

Bên cạnh đó, Công ty còn ghi nhận khoản chi phí khác (chi phí dừng sản xuất) hơn 22 tỷ đồng. Do vậy, Fortex báo lỗ hơn 49 tỷ đồng trong quý 3, lỗ sâu hơn so với số lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Fortex đạt 44 tỷ đồng doanh thu và báo lỗ 150 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế tại ngày 30/9 là 147 tỷ đồng.

Fortex lo sau 49 ty dong trong quy 3/2020
 

Kết quả kinh doanh ngày càng đi xuống của Công ty là do một loạt khó khăn đến từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung như các khách hàng từ thị trường chính là Trung Quốc đang trả giá rất thấp; các thị trường mới như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan đơn hàng nhỏ và hạn chế.

Bên cạnh đó, Công ty còn phải chịu sự khó khăn trong ngành may mặc do các đối tác châu Âu huỷ đơn hàng vì dịch bệnh COVID-19.

Tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của Công ty là 1.151 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 587 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 222 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Năm 2020, FTM đặt mục tiêu 799 tỷ đồng doanh thu, gần 5 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng, FTM mới chỉ thực hiện được 6% mục tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu có lãi.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN