Fortex lỗ liên tiếp 11 quý, nâng lỗ luỹ kế lên 328 tỷ đồng

Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex, FTM) vừa công bố BCTC quý 3 với khoản lỗ 37 tỷ đồng nâng lỗ luỹ kế lên 328 tỷ đồng.
 
 
 
Doanh thu trong kỳ đạt 88 tỷ đồng, gấp đến 17,6 lần con số 5 tỷ cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 10 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 1,4 tỷ đồng.
Song chi phí tài chính lớn 25,4 tỷ đồng, chủ yếu chi phí lãi vay khiến doanh nghiệp lỗ ròng. Lũy kế 9 tháng, Fortex lỗ 131,5 tỷ đồng, cải thiện so với con số lỗ 151 tỷ cùng kỳ năm trước.
Fortex lo lien tiep 11 quy, nang lo luy ke len 328 ty dong
 
Theo FTM, trước đó, trong giai đoạn quý 3/2020 Công ty phải dừng sản xuất hoàn toàn nhà máy 2 và nhà máy 5 do dịch bệnh Covid bùng phát, đã bắt đầu ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến doanh thu sụt giảm dẫn tới chi phí cố định không đủ bù đắp.
Quý 3/2021 dịch bệnh có giảm bớt hơn so với cùng kỳ, cho nên việc duy trì nhà máy 1 được ổn định, Công ty đã huy động nguồn lực để khôi phục hơn 50% sản lượng nhà máy 2 và 50% sản lượng nhà máy 4.
Tuy nhiên, lỗ triền miên 11 quý liên tiếp đã nâng tổng lỗ lũy kế của FTM cán mốc gần 328 tỷ đồng.
Tính đến hết quý 3, doanh nghiệp có khoản nợ vay ngắn hạn 633 tỷ đồng và vay dài hạn 189 tỷ đồng. Tổng nợ vay gấp 4,5 lần vốn chủ sở hữu.
Doanh nghiệp có 792 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 51% tổng tài sản. Trong đó, phải thu khách hàng 404 tỷ đồng, trả trước người bán ngắn hạn 219 tỷ và phải thu ngắn hạn khác 170 tỷ đồng. Ngoài ra, Fortex còn có khoản phải thu cho vay dài hạn 170 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN