FLCHomes lãi quý 2 đạt 26 tỷ đồng, tăng vay nợ tài chính lên gấp đôi

FLCHomes báo lãi ròng quý 2 đạt 26 tỷ đồng, con số khá khả quan so với số lãi 2 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm trước.
CTCP Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes công bố BCTC quý 2 với doanh thu thuần giảm 33% về 314 tỷ đồng. Song nhờ giá vốn giảm, theo đó lãi gộp được cải thiện gấp 2,4 lần cùng kỳ lên mức 36 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng 26% lên 59 tỷ đồng nhờ lãi thanh lý khoản đầu tư và thu tài chính khác tăng đột biến lên 55 tỷ đồng. Kết quả, lãi từ hoạt động kinh doanh của FLCHomes quý 2 đạt 43 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau khấu trừ các chi phí thuế, FLCHomes báo lãi ròng quý 2 đạt 26 tỷ đồng, con số khá khả quan so với số lãi 2 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm trước.
FLCHomes lai quy 2 dat 26 ty dong, tang vay no tai chinh len gap doi
 
Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 668 tỷ đồng, giảm 43%, tuy vậy lãi sau thuế tăng gấp 8 lần lên 34 tỷ đồng nhờ tăng thu từ hoạt động tài chính.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản ở mức 8.524 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương của công ty giảm mạnh 90% từ 394 tỷ đồng còn hơn 38 tỷ đồng.
Phải thu ngắn hạn khác tăng 85% lên 3.400 tỷ đồng là yếu tố chính khiến quy mô tài sản FLCHomes tăng. Giá trị phải thu tập trung tại các khoản ký quỹ, ký cược và phải thu về thanh ký các khoản đầu tư.
Vay và nợ thuê tài chính FLCHomes tăng 116% lên 713 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh khoản vay dài hạn 400 tỷ đồng từ ngân hàng Sacombank.
Khoản vay do Tập đoàn FLC đảm bảo với lãi suất 6 tháng đầu là 10,5%/năm, kề từ tháng thứ 7 trở đi lãi suất cho vay bằng tổng lãi suất cơ sở và biên độ 3,1%/năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN