FLC lại bị phạt 100 triệu đồng do không công bố BCTC kiểm toán 2021 và Báo cáo thường niên 2021

UBCKNN lại vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn FLC (HoSE: FLC).
Ngày 18/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn FLC số tiền 100 triệu đồng. 
Nguyên nhân FLC bị phạt do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, FLC không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2021. 
FLC lai bi phat 100 trieu dong do khong cong bo BCTC kiem toan 2021 va Bao cao thuong nien 2021
 
Đây không phải là lần đầu FLC bị phạt do không công bố thông tin. Hồi tháng 3/2022, Tập đoàn FLC 495 triệu đồng vì hầu hết vi phạm liên quan đến việc công bố thông tin.
Cụ thể, FLC bị phạt 200 triệu do công bố thông tin sai lệch về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, bán niên 2021 và báo cáo tình hình quản trị công ty.
FLC cũng không công bố đúng hạn báo cáo tài chính 2019, bán niên 2020 và các báo cáo từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nghị quyết bổ nhiệm nhân sự, góp vốn. Báo cáo tài chính của FLC còn thuyết minh thiếu các khoản giao dịch, số dư với các công ty liên quan như Nông dược H.A.I, FLC Stone...
Ngoài ra, FLC bị phạt do chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định. Mức phạt cho vi phạm này là 125 triệu đồng.
Hồi tháng 1/2022, một công ty liên quan đến FLC là FLC Homes cũng bị phạt 145 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch lẫn không đúng thời hạn.
Trước đó hồi năm 2020, FLC cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết HĐQT phê duyệt giao dịch giữa Công ty với bên liên quan là thành viên Ban kiểm soát Công ty và người có liên quan với thành viên HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư kinh doanh và phát triển Bất động sản FLCHOMES.
Công ty không thống kê Nghị quyết HĐQT số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 và không trình bày các giao dịch với bên liên quan theo Nghị quyết HĐQT số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 trong Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019...
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN