FLC Faros đặt kế hoạch lãi 46 tỷ đồng năm nay

CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) mới công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 được tổ chức vào ngày 25/5 tới.
 
Theo tài liệu, Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2021 khoảng 2.900 tỷ đồng, tăng 61% so năm trước, đặc biệt lợi nhuận sau thuế đề ra ở mức 46 tỷ đồng, gấp 54 lần do trong năm 2020 mức lãi của Công ty chỉ khiêm tốn 858 triệu đồng. 
HĐQT công ty còn dự kiến trình đại hội cổ đông bàn bạc và thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Nội dung cụ thể như số lượng cổ phiếu, giá phát hành,... chưa được công bố.
FLC Faros dat ke hoach lai 46 ty dong nam nay
 
Trong quý 1 vừa qua, FLC Faros ghi nhận doanh thu thuần 422 tỷ đồng, giảm 48% so với thực hiện cùng kỳ 2020. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 18 tỷ đồng, cao gấp 44 lần số lãi 410 triệu đồng của quý 1/2020.
Như vậy sau một quý, FLC Faros đã thực hiện 15% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021.
Gần đây nhất, trong ngày 4/5, HĐQT FLC Faros đã công bố Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn.
Tổng giá trị phần vốn góp muốn bán là 630 tỷ đồng, tương ứng với 100% vốn điều lệ của FLC Faros Vân Đồn. Bên nhận chuyển nhượng chưa được công bố. Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong quý 2 và 3 năm 2021.
Sau khi hoàn thành giao dịch chuyển nhượng trên, FLC Faros sẽ không còn là chủ sở hữu của FLC Faros Vân Đồn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN