[e-Magazine] TS Phạm Văn Tân: Kỳ vọng VUSTA trở thành “sân” tri thức tầm vóc

“VUSTA sẽ đào tạo phát triển đội ngũ tri thức với phương châm tập hợp, đoàn kết và phát huy; là môi trường, "sân" tri thức, có nhiều hoạt động mang tầm vóc, nhiều tham vấn, tham mưu và tham gia xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước” - Nguyên Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Văn Tân nói.
Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống trong năm mới Tân Sửu 2021, TS Phạm Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam - VUSTA) có những chia sẻ chân tình về Lãnh đạo VUSTA khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), cũng như chặng đường 38 năm Liên hiệp Hội phấn đấu vì mục tiêu trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.
“Kế thừa, phát huy, nâng cao vị thế VUSTA trong đội ngũ trí thức Việt Nam”
Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam kỳ vọng: “Các đồng chí lãnh đạo khóa VIII sẽ kế thừa, phát huy và không ngừng nâng cao vị thế VUSTA trong đội ngũ trí thức Việt Nam. Liên hiệp Hội thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thể hiện được vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia vào việc khai trí, phổ biến kiến thức cho nhân dân trong thời đại 4.0; và đặc biệt là cầu nối quan trọng kết nối tri thức Việt Nam ở nước ngoài”.
Theo TS Phạm Văn Tân, 2020 là năm VUSTA nhận chức Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN và chủ trì thành công Hội nghị lần thứ 38 của Liên đoàn - CAFEO38, với chủ đề: “Thúc đẩy các sáng kiến và hành động của AFEO để xây dựng Cộng đồng ASEAN bền vững và thịnh vượng”.
“Tôi tin tưởng Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có chương trình hành động, kế hoạch đưa VUSTA tham gia tích cực vào công cuộc hội nhập quốc tế của Việt Nam về khoa học công nghệ, hướng tới nền kinh tế số, chuyển đổi số; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại hơn nữa, thích ứng với bối cảnh mới như đại dịch COVID-19...” - Nguyên Phó Chủ tịch Phạm Văn Tân nhấn mạnh.
[e-Magazine] TS Pham Van Tan: Ky vong VUSTA tro thanh “san” tri thuc tam vocChủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng tặng hoa tri ân nguyên Phó Chủ tịch Kiêm TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII Phạm Văn Tân.
 
Tập hợp, đoàn kết... xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
TS Phạm Văn Tân cho biết, qua chặng đường 38 năm hoạt động và phát triển, mục đích của VUSTA là tập hợp và đoàn kết tất cả các hội khoa học và kỹ thuật của người Việt Nam nhằm góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. VUSTA cơ bản hoàn thiện cơ cấu tổ chức, từ trung ương tới địa phương; chủ động thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua các loại hình hội, đoàn, liên hiệp, mạng lưới, câu lạc bộ, nhóm…
“VUSTA rất chú trọng tập hợp đội ngũ trí thức hành nghề ngoài khu vực Nhà nước, trí thức nghỉ hưu và trí thức trẻ”, nguyên Phó Chủ tịch Phạm Văn Tân nói và khẳng định: Liên hiệp Hội luôn chủ động tham gia xây dựng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động bám sát chương trình xây dựng pháp luật, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất danh mục các đề án lớn có tầm quan trọng quốc gia và huy động đội ngũ chuyên gia tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình ra quyết định thực hiện của Nhà nước…
Theo TS Phạm Văn Tân, với những kết quả và thành tích trong quá trình hoạt động, VUSTA và các hội thành viên, các tập thể và cá nhân cán bộ, hội viên đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó Huân chương độc lập hạng nhất và Huân chương Hồ Chí Minh.
Thực hiện: Hiểu Lam - Đức Thuận 

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN