Dược Hậu Giang lên kế hoạch lãi đi ngang, cổ tức tiền mặt 30%

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Dược Hậu Giang (DHG) dự kiến tổ chức vào ngày 15/3 tới đây tại Cần Thơ.
Theo tài liệu Đại hội được công bố, Dược Hậu Giang lên kế hoạch doanh thu thuần năm 2022 đạt 4.220 tỷ đồng, tăng 5,4% so với mức thực hiện năm 2021, tuy vậy lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm nhẹ hơn 1%, đạt 853 tỷ đồng.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, công ty này dự kiến trình cổ đông chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương số tiền dự chi là 392 tỷ đồng. Cùng với đó, Dược Hậu Giang cũng đề xuất nâng mức cổ tức năm 2021 từ 30% lên 35%, tương đương hơn 457 tỷ đồng.
Duoc Hau Giang len ke hoach lai di ngang, co tuc tien mat 30%
 
Được biết, ở ĐHCĐ thường niên năm 2021, Dược Hậu Giang cũng đã đề xuất nâng mức cổ tức từ 30% lên 40% bằng tiền mặt và được các cổ đông của công ty này thông qua.
Năm 2021, DHG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.003 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỷ đồng, tăng trưởng 5,2%. Kết quả thực hiện năm 2021 của Dược Hậu Giang đều đã vượt chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đề ra.
Theo giải trình, tăng trưởng lợi nhuận của công ty chủ yếu nhờ vào việc đảm bảo nguồn nguyên vật liệu dự trữ, ổn định chuỗi cung ứng, vận chuyển và hoạt động sản xuất với sự hỗ trợ của hệ thống thông tin, giúp mọi hoạt động được vận hành ổn định trong đại dịch và tối ưu hóa được chi phí sử dụng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN