Đức Long Gia Lai đề kế hoạch lợi nhuận 2022 gấp 5 lần năm trước

Về kế hoạch, DLG đặt mục tiêu năm 2022 với doanh thu ở mức 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và gấp 5 lần kết quả 2021.
 
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đánh giá năm 2022, tình hình kinh tế thế giới tuy còn diễn biến phức tạp, bất ổn do COVID, căng thẳng Nga-Ukraine, nhưng đã có bước hồi phục.
Trong nước, Việt Nam đã có chiến lược đúng đắn trong kiểm soát đại dịch. Triển vọng về tiêu dùng trong nước dự báo tích cực hơn nhờ hỗ trợ từ gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 là 6-6,5%.
Duc Long Gia Lai de ke hoach loi nhuan 2022 gap 5 lan nam truoc
 
Về kế hoạch, doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2022 với doanh thu ở mức 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và gấp 5 lần kết quả 2021.
Mục tiêu của DLG là tiếp tục tập trung đầu tư vào các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng theo hình thứ BOT, BT, BOO; năng lượng tái tạo; sản xuất điện tử và linh kiện điện tử; bất động sản nhà ở, khu đô thị. Ngoài ra, phát triển có chọn lọc các ngành nghề truyền thống.
Bên cạnh đó, DLG tiếp tục tái cấu trúc, tập trung vào lĩnh vực tài chính. Về đầu tư, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu.
Tại cuộc họp tới, cổ đông DLG cũng sẽ miễn nhiệm Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thành viên cho nhiệm kỳ tiếp theo. Dự kiến cuộc họp được tổ chức tại Gia Lai vào ngày 30/6 tới.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN