Doanh thu quý 1 tăng mạnh, VPG điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024

CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) đặt mục tiêu doanh thu 12.998 tỷ đồng trong năm 2024, tăng trưởng 23,8% so với kế hoạch cũ.
Doanh thu quy 1 tang manh, VPG dieu chinh ke hoach kinh doanh nam 2024
XNK Việt Phát điều chỉnh mục tiêu doanh thu 12.998 tỷ đồng, so với mức 10.500 tỷ đồng trước đó
Ngày 8/7, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Theo đó, VPG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 12.998 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Nghị quyết này sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
Trong quý I/2024, XNK Việt Phát (VPG) đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, đạt hơn 3.244 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ doanh thu quặng sắt và than nhiệt, tăng lần lượt 116% và 264%. Tuy nhiên, doanh thu từ hàng hóa thương mại và than cốc lại giảm đáng kể.
Mặc dù doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của VPG lại sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn gần 2 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính được xác định là do giá vốn hàng bán tăng cao, đặc biệt là đối với mặt hàng than nhiệt và than cốc, khi giá mua vào cao hơn giá bán ra.
Tình hình tài chính của VPG cũng không mấy khả quan khi tiền mặt giảm 58% và phải thu ngắn hạn tăng 52% so với cuối năm 2023. Tổng nợ phải trả của VPG hiện tại là hơn 4.854 tỷ đồng, trong đó phần lớn là phải trả thư tín dụng và nợ vay tại các tổ chức tín dụng.
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, VPG vẫn điều chỉnh mục tiêu doanh thu tăng 23,8% cho năm 2024 so mới mức 10.500 tỷ đồng trước đó. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN