Doanh thu lao dốc 95%, DRH chỉ lãi vỏn vẹn 11 tỷ đồng trong quý 4/2020

Mặc dù doanh thu quý 4/2020 của DRH lao dốc 95% nhưng nhờ ghi nhận lợi nhuận từ liên doanh liên kết nên công ty vẫn lãi ròng 11 tỷ đồng.
CTCP DRH Holdings (HoSE: DRH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với doanh thu thuần vỏn vẹn 17 tỷ đồng, giảm tới 95% so mức 332 tỷ đồng của cùng kỳ 2019.
Nhờ ghi nhận gần 24 tỷ đồng lợi nhuận liên doanh liên kết (giảm 27%) nên DRH vẫn lãi ròng hơn 11 tỷ đồng trong quý 4, dù giảm 65% so cùng kỳ. 
Luỹ kế cả năm, DRH chỉ đạt gần 78 tỷ đồng doanh thu thuần, tiếp tục giảm mạnh 79% so năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cũng đi xuống 13% về còn gần 48 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ tiếp tục ghi lỗ 19 tỷ đồng.
Doanh thu lao doc 95%, DRH chi lai von ven 11 ty dong trong quy 4/2020
 
Theo DRH, sở dĩ lợi nhuận sau thuế kỳ này âm nặng hơn cùng kỳ do doanh thu giảm. Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm là do nguồn thu từ liên doanh liên kết giảm.
Tại thời điểm 31/12/2020, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DRH âm tới 232 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải trả.
Vay nợ tài chính ngắn hạn của DRH tăng vọt gần 2,5 lần đầu kỳ lên 410 tỷ đồng trong khi không phát sinh vay nợ dài hạn. Hàng tồn kho vẫn ở mức cao 827 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục duy trì tại 747 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN