Doanh thu chuỗi Điện Máy Xanh giảm 25% vì đóng 200 cửa hàng?

VDSC dự báo doanh thu của chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) sẽ tăng trưởng âm hai chữ số do công ty sẽ đóng cửa khoảng 200 cửa hàng ĐMX trong quý 4.
CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra nhận định về tình hình kinh doanh quý 4/2023 và năm 2024 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG).
VDSC cho rằng kết quả hoạt động của chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) sẽ tiếp tục được cải thiện trong quý 4, được hỗ trợ bởi hiệu quả của chiến lược vận hành mới và mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
VDSC dự báo BHX sẽ đạt doanh thu trung bình tháng mỗi cửa hàng là 1,8 tỷ đồng trong quý 4, tăng 8,9% so với quý 3 và tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong cả năm 2023, VDSC dự đoán doanh thu của chuỗi BHX sẽ đạt 32.739 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022.
Mặt khác, VDSC dự báo doanh thu của chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) sẽ tăng trưởng âm hai chữ số do công ty sẽ đóng cửa khoảng 200 cửa hàng ĐMX trong quý 4.
Do các cửa hàng này, theo MWG công bố, là các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả nên VDSC cho rằng bước đi này sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng dài hạn của công ty.
Tuy nhiên trong ngắn hạn, việc đồng thời đóng cửa một số lượng đáng kể các cửa hàng cùng lúc sẽ khiến doanh thu sụt giảm mạnh. Cả năm 2023, doanh thu của chuỗi ĐMX theo ước tính của VDSC là 48.259 tỷ đồng, giảm 24,6% so với năm trước.
Doanh thu chuoi Dien May Xanh giam 25% vi dong 200 cua hang?
 Doanh thu của Điện Máy Xanh sẽ sụt giảm mạnh.
Về chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ), trong quý 4, VDSC dự báo doanh thu sẽ đạt 5.562 tỷ đồng, giảm 24% so với quý 3 và giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ước tính cả năm chuỗi TGDĐ có thể đạt doanh thu 26.234 tỷ đồng, tăng 31,3% so với năm 2023.
Về mặt lợi nhuận, VDSC kỳ vọng tỷ suất sinh lời quý 4 của chuỗi TGDĐ/DMX sẽ ít áp lực hơn so với ba quý trước. Hiệu ứng giảm giá hàng tồn kho được dự báo sẽ dịu đi trong quý cuối năm, giảm bớt áp lực chi phí lên biên gộp.
VDSC cũng cho rằng tỷ lệ chi phí bán hàng&quản lý doanh nghiệp/doanh thu trong quý 4 sẽ duy trì ở mức cao như quý 3 để thúc đẩy doanh số bán hàng trong mùa mua sắm. Do đó, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ quý 4 được ước tính là 345 tỷ đồng, tăng 785% so với quý trước nhưng giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. 
Kết hợp giữa kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm cùng ước tính về kết quả kinh doanh quý cuối năm, VDSC kỳ vọng doanh thu và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ của MWG sẽ đạt 122.595 tỷ đồng (giảm 8,1% so với năm trước) và 422 tỷ đồng (giảm 89,7% so với năm 2022).
VDSC nhận định rằng năm 2023 là năm “xui xẻo” của MWG. Hàng tồn kho ICT/CE chi phí cao, nhu cầu thấp và chi phí bất thường từ dự án tái cơ cấu BHX đã đẩy lợi nhuận ròng xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013 đến nay. 
Tuy nhiên, VDSC tin rằng vận rủi trong năm 2023 sẽ tạo nền tảng thấp cho giai đoạn 2024, mở đường cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của MWG. VDSC kỳ vọng rằng hoạt động mua hàng của người tiêu dùng sẽ cải thiện vào cuối năm 2024, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ ngành hàng ICT/CE.
Bên cạnh đó, doanh thu của BHX được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ chiến lược “đẩy doanh số” sau khi công ty hoàn tất quá trình tái cơ cấu. Nếu không có chi phí bất thường như năm 2023, cùng với doanh thu trung bình tháng mỗi cửa hàng dự kiến của chuỗi BHX, và sự giảm dần áp lực lên biên gộp của chuỗi TGDĐ/DMX, VDSC tin rằng năm 2024 sẽ là một năm ít căng thẳng hơn đối với MWG.
Dựa trên cơ sở đó, VDSC dự phóng doanh thu trung bình tháng mỗi cửa hàng trong năm 2024 của chuỗi TGDĐ/DMX và BHX sẽ lần lượt là 2,1 tỷ đồng (tăng 4% so với năm 2023) và 1,8 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2023).
VDSC cũng giả định số lượng cửa hàng TGDĐ/ĐMX và BHX năm 2024 lần lượt là 3.144 và 1.706 cửa hàng. Dựa trên cơ sở đó, doanh thu và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2024 được dự đoán đạt lần lượt 132.323 tỷ đồng (tăng 7,9% so với ước tính cả năm 2023) và 1.278 tỷ đồng (tăng 203% so với ước tính năm 2023).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN