Doanh thu Bách Hoá Xanh trong tháng 8 giảm 20% so cùng kỳ

Riêng trong tháng 8, MWG ghi nhận doanh thu khoảng 10.413 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng.
 
Theo bản tin IR, lũy kế 8 tháng đầu năm, Thế giới di động (MWG) có doanh thu 92.283 tỷ và lợi nhuận sau thuế 3.176 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 6% so với nền thấp của cùng kỳ năm trước.
So với kế hoạch đề ra cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện 66% về doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận.
Riêng trong tháng 8, MWG ghi nhận doanh thu khoảng 10.413 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỷ đồng.
Doanh thu Bach Hoa Xanh trong thang 8 giam 20% so cung ky
 Nguồn: MWG
Trong giai đoạn 8 tháng đầu năm, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đóng góp lần lượt 24.500 tỷ và 48.800 tỷ đồng, chiếm tổng cộng 79,5% doanh thu toàn tập đoàn.
Bách Hóa Xanh đóng góp 17.600 tỷ đồng, tương đương 19% tổng doanh thu và giảm 15% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu tháng 8 giảm 20% so với mức cao điểm cùng kỳ. 
Bách hóa Xanh đã kết thúc quá trình thay đổi layout mới và đóng những cửa hàng hoạt động không hiệu quả. Nhờ đó, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng Bách hóa Xanh đã tăng lên 1,36 tỷ đồng trong tháng 8 (chỉ tính các cửa hàng còn tiếp tục hoạt động sau đợt tái cơ cấu), tăng 5% so với tháng 7.
Doanh thu Bach Hoa Xanh trong thang 8 giam 20% so cung ky-Hinh-2
 Nguồn: MWG.
Hướng tới mục tiêu hòa vốn vào cuối năm, Bách Hóa Xanh có kế hoạch tập trung tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng 3-5%/tháng; chuẩn hóa và tinh gọn vận hành, triển khai các giải pháp để giảm hao hụt, tối ưu về chi phí, nâng năng suất…
Chuỗi kinh doanh này kỳ vọng sẽ đạt doanh thu bình quân 1,5-1,6 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN