Doanh nghiệp bán sách bị phạt 70 triệu do 'bán chui' cổ phiếu quỹ

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã bán 4.100 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.
 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP  Sách và Thiết bị Trường học Long An (LBE).
Trong đó, phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Doanh nghiep ban sach bi phat 70 trieu do 'ban chui' co phieu quy
 LBE vừa bị xử phạt 70 triệu đồng.
Trong năm 2022, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã bán 4.100 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.
Côgn ty Sách và Thiết bị Trường học Long An được thành lập năm 2005, hoạt động chính trong lĩnh vực phát hành sách giáo khoa và các loại sách khác...
Về danh sách cổ đông, cổ đông lớn chủ yếu bao gồm bà Nguyễn Hoàng Yến Nhi, thành viên HĐQT sở hữu 22,6% vốn điều lệ; CTCP Anphatek sở hữu 16,4% vốn điều lệ; bà Hoàng Thị Hiền sở hữu 12,94% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Mai Lan sở hữu 10,85% vốn điều lệ; ông Phạm Văn Duy sở hữu 4,76% vốn điều lệ và còn lại 32,45% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông khác.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN