Điện Gia Lai dự kiến chào bán 64 triệu cổ phiếu với giá chiết khấu 46%

Sau chào bán, vốn điều lệ của GEG dự kiến tăng từ 3.219 tỷ lên 3.861 tỷ đồng.
 
CTCP Điện Gia Lai (GEG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến bằng văn bản về dự tính chào bán 64,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 10 nhà đầu tư).
Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 45,9% giá cổ phiếu GEG chốt phiên 26/9 (18.500 đồng/cp).
Tổng số tiền dự kiến thu về là 642 tỷ đồng. Số tiền trên sẽ được GEG dùng để đầu tư góp vốn vào các công ty con hoặc công ty liên kết và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.
Thời gian dự kiến chào bán là trong quý 4/2022 hoặc quý 1/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Dien Gia Lai du kien chao ban 64 trieu co phieu voi gia chiet khau 46%
 GEG chào bán 64 triệu cổ phiếu.
Thời hạn ưu đãi cổ tức tối đa 6 năm. Cổ tức được tính với công thức bằng 6% nhân với tỷ lệ điều chỉnh (tỷ lệ được quyết định bởi ĐHĐCĐ trước khi cổ tức ưu đãi được chi trả).
Cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau khi tròn 24 tháng cho đến trước thời điểm tròn 72 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Giá chuyển đổi sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu GEG tại thời điểm chào bán cổ phần ưu đãi. Cổ phiếu ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Sau chào bán, vốn điều lệ của GEG dự kiến tăng từ 3.219 tỷ lên 3.861 tỷ đồng.
Hồi tháng 8, GEG cũng thông qua phương án phát hành 30,3 triệu cổ phiếu để góp vốn vào CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang nhằm triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1.
Giá chào bán khi đó là 14.000 đồng/cp với tỷ lệ phát hành là 1.000:94 (tức cứ sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 94 cổ phiếu mới). Thời gian góp vốn dự kiến trong quý 4/2022.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN