DIC Corp 'bơm' thêm 225 tỷ đồng vào DIC Phương Nam

DIC Corp sẽ mua toàn bộ 22,54 triệu cổ phần của Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality) sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) thông qua việc mua toàn bộ cổ phần của DIC Hospitality sở hữu tại DIC Phương Nam.
Theo đó, DIC Corp sẽ mua toàn bộ 22,54 triệu cổ phần của Công ty TNHH Du lịch DIC (DIC Hospitality) sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 225,4 tỷ đồng.
Doanh nghiệp sẽ thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản, bù trừ công nợ… và sẽ trả chậm đến năm 2023.
DIC Corp 'bom' them 225 ty dong vao DIC Phuong Nam
 
Được biết, tính tới 30/6/2022, DIC Corp đang sở hữu 78,3% vốn tại Công ty TNHH Du lịch DIC và ghi nhận là công ty con. Như vậy, đây là giao dịch Công ty mẹ mua tài sản của công ty con, dòng tiền chảy về công ty con.
Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam được thành lập năm 2007, hoạt động chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Vào tháng 6/2018, DIG thông qua phương án tăng vốn điều lệ của DIC Phương Nam thêm 200 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Phương Nam lên tối đa 49%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN