Địa ốc First Real ước lãi năm 2020 giảm gần 50% về 48 tỷ đồng

Địa ốc First Real đặt kế hoạch lợi nhuận tăng đến 45% trong năm 2021 sau năm 2020 không hoàn thành được kế hoạch.
Theo Báo cáo thường niên vừa công bố, CTCP Địa ốc First Real (FIR) ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 ở mức hơn 172 tỷ đồng và 48 tỷ đồng, lần lượt giảm 46% và 48% so với kết quả đạt được năm 2019.
So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, công ty địa ốc này mới thực hiện được 59% kế hoạch doanh thu và 48% kế hoạch lợi nhuận.
Dia oc First Real uoc lai nam 2020 giam gan 50% ve 48 ty dong
 FIR đặt kế hoạch năm 2021 tăng trưởng đến 45% về lợi nhuận. 
Nói về kết quả không hoàn thành kế hoạch đặt ra, First Real cho biết thị trường bất động sản cả nước nói chung và thị trường khu vực Miền Trung nói riêng có nhiều thách thức.
Việc các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc triển khai rà soát các dự án phát triển đô thị và bất động sản đã khiến cho việc triển khai, phân phối các dự án của Công ty chậm trễ hơn so với dự kiến.
Kết quả trong năm 2020, Công ty đã bàn giao thành công 71 sản phẩm đất nền, giảm 33% so với năm 2019.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại công ty và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới, Công ty đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu ở mức 350 tỷ đồng, gấp đôi so với con số năm 2020, lợi nhuận sau thuế ở mức 70 tỷ đồng, tăng hơn 45%.
Công ty cũng sẽ dự kiến tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng từ mức 208 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN