Dệt may TNG 'suýt soát' cán đích lợi nhuận trong 11 tháng

Sau 11 tháng, TNG đã vượt 6% kế hoạch doanh thu, đạt 99% kế hoạch lợi nhuận năm.
 
 
 
 
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa có báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh tháng 11 với doanh thu tiêu thụ đạt 506 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ.
Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu chiếm 97% là 490 tỷ đồng, còn nội địa là 16 tỷ đồng. Mỹ và Pháp là hai thị trường xuất khẩu lớn của TNG khi chiếm tỷ lệ lần lượt là 40%, 29%.
Lũy kế 11 tháng đầu năm, TNG ghi nhận doanh thu tiêu thụ đạt 6.335 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng.
Det may TNG 'suyt soat' can dich loi nhuan trong 11 thang
 Nguồn: TNG.
Năm 2022, TNG đặt mục tiêu doanh thu là 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 280 tỷ đồng. Sau 11 tháng, công ty vượt 6% kế hoạch doanh thu, đạt 99% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại cuối tháng 10, tổng tài sản của TNG đạt 4.810 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 281 tỷ đồng.
Hàng tồn kho của công ty giảm 18% so với đầu năm xuống 951 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
Tổng nợ vay của TNG là khoảng 2.400 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.591 tỷ đồng bao gồm 214 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN