Dệt may TCM ước lãi tháng 7 gấp 2 lần lên hơn 1,5 triệu USD

Doanh thu tháng 7 đến từ 3 mảng chính trong đó sản phẩm may chiếm 78%, vải chiếm 15% và sợi chiếm 6% tổng doanh thu.
 
Theo bản tin IR mà Dệt may Thương mại Thành Công (TCM) công bố, doanh thu tháng 7 đạt 17.061.000 USD, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.506.000 USD, gấp 2 lần.  
Doanh thu tháng 7 đến từ 3 mảng chính trong đó sản phẩm may chiếm 78%, vải chiếm 15% và sợi chiếm 6% tổng doanh thu.
Mặc dù chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí xăng dầu và chi phí Logistic tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2022 nhưng với nỗ lực gia tăng năng suất và cắt giảm chi phí, kết quả kinh doanh của Công ty đạt kết quả khả quan.
Det may TCM uoc lai thang 7 gap 2 lan len hon 1,5 trieu USD
 Nguồn: TCM.
Doanh thu lũy kế ước tính 7 tháng đầu năm 2022 đạt 108.313.000 USD tăng 13% và đạt khoảng 61% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 6.719.000 USD tăng 17% và đạt khoảng 62% kế hoạch.
TCM xuất khẩu hàng dệt may đi nhiều nước lớn trên thế giới. Xuất khẩu tháng 7 năm 2022 của Công ty sang Châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất 63,7% trong đó thị trường Hàn Quốc chiếm 29,91%, Nhật Bản chiếm 20,01%. Tiếp đến là Châu Mỹ chiếm 33,3% trong đó thị trường Mỹ chiếm 28,7%, Canada chiếm 4,63%, Châu Âu chiếm 2,7% trong đó thị trường Anh chiếm 2,54%.
Tính đến tháng 8, Công ty đã nhận đủ đơn hàng cho Quý 3/2022 và đã nhận khoảng gần 80% đơn hàng cho kế hoạch doanh thu Quý 4/2022.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN