Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An lỗ liên tiếp 12 quý

Kể từ năm 2017, đến nay đã là năm thứ 7 CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh. 
Tính đến cuối năm 2023, doanh nghiệp này đã lỗ luỹ kế gần 14 tỷ đồng. Thế nhưng, trong những năm qua, Cảng Phước An vẫn liên tục tăng vốn điều lệ.
Gần đây nhất, quý I/2024, Cảng Phước An tiếp tục lỗ thêm 1,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,48 tỷ đồng. Trong đó, lỗ do không ghi nhận doanh thu trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 1,49 tỷ đồng.
Lý giải việc kinh doanh thua lỗ, Cảng Phước An cho biết do Công ty là doanh nghiệp dự án, hiện dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với việc tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2024, tính tới 31/3/2024, tổng lỗ luỹ kế của Cảng Phước An đã lên tới 15,41 tỷ đồng, bằng 0,77% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng).
Dau khi Dau tu Khai thac Cang Phuoc An lo lien tiep 12 quy
Cảng Phước An 12 quý liên tiếp ghi nhận lỗ. 
Một điểm đáng lưu ý khác, Cảng Phước An thực hiện gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sang tháng 6/2024, lý do được đưa ra để đảm bảo đầy đủ nội dung, tài liệu và công tác chuẩn bị/tổ chức Đại hội chu đáo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
Được biết, theo quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong đó, ngày kết thúc năm tài chính của Cảng Phước An là 31/12/2023.
Ngoài ra, về kế hoạch trong thời gian tới, Cảng Phước An lên kế hoạch tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng, lên 2.380 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng phân kỳ 1 điều chỉnh phù hợp với tiến độ đầu tư, khai thác tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của cả hai dự án cũng như đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông trong khu vực; thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh tiến độ của dự án đầu tư xây dựng Cảng Phước An cho phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050…
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Cảng Phước An cho biết do lỗ trong năm 2023 vì vậy Công ty tiếp tục không trả cổ tức cho cổ đông.
Lý do việc không triển khai đợt tăng vốn được Cảng Phước An đưa ra do căn cứ vào nhu cầu giải ngân vốn đầu tư và tình hình hoạt động của công ty, Cảng Phước An đã thông qua tạm dừng kế hoạch tăng vốn ngày 19/10/2023 nhưng hiện tại đã hoàn thiện hồ sơ, hồ sơ đang được Uỷ ban Chứng khoán xem xét chấp thuận làm cơ sở triển khai thực hiện.
Trước đó, trong năm 2023, Cảng Phước An lên kế hoạch chào bán 38 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 380 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động tối thiểu dự kiến 380 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng để thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần; và thanh toán các khoản nợ vay.
Tuy nhiên, trong Báo cáo thường niên năm 2023, Cảng Phước An cho biết đã tạm dừng triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, việc nộp hồ sơ mới để tiếp tục triển khai đợt chào bán sẽ được thực hiện lại sau khi Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình hoạt động.
Minh Châu (t/h)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN