Đất Xanh tổ chức ĐHĐCĐ giữa mùa dịch, mục tiêu lợi nhuận 1.350 tỷ đồng năm nay

Sáng nay (26/6), Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo hình thức gặp mặt trực tiếp tại số 2 W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đại hội có sự tham dự của 33 cổ đông và người đại diện, tương ứng 58,88% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành.
Thay vì đổi sang phương thức họp trực tuyến như nhiều doanh nghiệp cùng thực hiện đợt này (Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Đầu tư LDG), Đất Xanh vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ trực tiếp khi TP HCM tiếp tục thực hiện 2 tuần giãn cách xã hội, các ca nhiễm Covid-19 lên mức kỷ lục.
Cổ đông thông qua phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 38,59% vốn cổ phần đang lưu hành. Nguyên tắc xác định giá là giá đã chiết khấu 10 - 15% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT quyết định mức cụ thể nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phiếu này có điều kiện hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. Trong trường hợp lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm thì thời gian hạn chế chuyển nhượng là 4 năm.
Hai phương án này dự kiến được thực hiện sau khi Đất Xanh phát hành hơn 77,7 triệu cổ phiếu thưởng tăng vốn, tỷ lệ 15%, dự kiến thực hiện trong quý III năm nay. Dự kiến vốn điều lệ Đất Xanh sau khi thực hiện các phương án phát hành tăng từ 5.978 tỷ đồng lên 8.048 tỷ đồng.
Mục tiêu lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 1.350 tỷ đồng năm nay
Năm 2020, Đất Xanh đạt doanh thu thuần 2.890 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm gần 496 tỷ đồng. Với kết quả này, Đất Xanh sẽ không chi trích lập các quỹ, không chi thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và không chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2020 như kế hoạch.
Sang năm nay, công ty được thông qua kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng (tăng 311% năm trước) và lợi nhuận tương ứng 1.350 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 20%, có thể tạm ứng cổ tức bằng tiền nhưng không vượt quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
HĐQT cho biết sẽ thu xếp và huy động vốn hiệu quả để đẩy mạnh việc mua, tích lũy những dự án bất động sản vị trí đẹp, mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung, dài hạn.
Chào bán 300 triệu USD trái phiếu quốc tế
Cổ đông thông qua phương án chào bán tối đa 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có thể được bảo lãnh bởi một số các công ty con, công ty liên kết của công ty. Lãi suất được HĐQT xác định theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
HĐQT dự kiến niêm yết trái phiếu trên Sở GDCK Singapore, thời gian phát hành trong năm nay hoặc do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận từ các cơ quan Nhà nước.
Tại Đại hội, cổ đông cũng thông qua việc cắt giảm 2 ngành nghề là Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, Điều hành tua du lịch do các ngành này chưa được tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định. Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề phù hợp.
Theo NDH

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN