Đất Xanh Services lấy ý kiến điều chỉnh giảm 46% kế hoạch lợi nhuận

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) công bố nội dung các tờ trình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nhiều nội dung quan trọng.
Theo đó Đất Xanh Services trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020. Tỷ lệ phát hành 1.000:66.
Với hơn 358,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đất Xanh Services sẽ phát hành khoảng 23,64 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông.
Đồng thời Đất Xanh Services cũng trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:84. Dự kiến, DXS sẽ phát hành khoảng 30 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông.
Dat Xanh Services lay y kien dieu chinh giam 46% ke hoach loi nhuan
 
Ngoài ra, Đất Xanh Services cũng trình kế hoạch điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể Công ty điều chỉnh doanh thu thuần giảm từ 7.598 tỷ đồng xuống còn 4.200 tỷ đồng, tương ứng giảm 45% so với kế hoạch ban đầu.
Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng điều chỉnh giảm từ 1.483 tỷ đồng xuống còn 800 tỷ đồng, tương ứng giảm 46% so với kế hoạch ban đầu.
Theo kết quả kinh doanh 9 tháng, DXS báo doanh thu thuần đạt 3.022 tỷ đồng và lãi ròng đạt gần 568 tỷ đồng, còn cách rất xa kế hoạch được giao đầu năm.
Nếu kế hoạch điều chỉnh được thông qua, như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm 2021 Đất Xanh Services đã thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN