Đại gia Tuấn 'mượt' muốn gom thêm 8 triệu cổ phiếu GEX

Ông Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn 'mượt'), Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex (GEX) vừa đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu GEX theo phương thức thỏa thuận trong thời gian từ 14-29/10.
 
Bên bán là Công ty Chứng khoán Everest và/hoặc Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).
Hiện nay, ông Tuấn đang nắm giữ 138,4 triệu cổ phiếu GEX, tương đương 17,72% vốn điều lệ của Tập đoàn Gelex. Sau khi mua vào, ông Tuấn sẽ sở hữu 146,4 triệu đơn vị, tương ứng 18,75% vốn.
Bà Đào Thị Lơ (mẹ của CEO Gelex) và công ty riêng của bà Lơ cũng đang sở hữu tổng cộng hàng trăm triệu cổ phiếu GEX. Tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan tới ông Tuấn hiện nay là 34,09%, dự kiến sau giao dịch sẽ tăng lên thành 35,1%.
Dai gia Tuan 'muot' muon gom them 8 trieu co phieu GEX
 Ông Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn 'mượt')
Tại ĐHĐCĐ thường niên của Tập đoàn Gelex tổ chức ngày 18/6 năm nay đã cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan được mua thêm cổ phiếu GEX từ Chứng khoán Everest và/hoặc Chứng khoán SHS để nâng sở hữu vượt mức 35% mà không cần phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định.
Ngoài giao dịch cổ phiếu GEX, ông Tuấn mới đây còn đăng ký mua 29 triệu cổ phiếu VIX với giá 10.000 đồng/cp trong thời gian từ 30/9 đến 11/10, tổng giá trị khoảng 290 tỷ đồng.
Đây là số cổ phiếu nằm trong đợt chào bán tăng vốn theo tỷ lệ 1:1 của Công ty Chứng khoán VIX. Ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột của bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Chứng khoán VIX.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN